Returer

Betingelser for retur og reklamasjon

For å påberope seg feil på varen (trans­portskade, se nedenfor) skal kunden re­klamere til Wulff Supplies omgående, dog senest 8 dager fra leveringsdato samt, i henhold til rutinebeskrivelsen nedenfor, returnere varen.

Kunden skal ankomstkontrollere alt gods for å verifisere at varen er feilfri. Kommer reklamasjonen inn etter 8 dager, forbeholder Wulff Supplies seg retten til å avgjøre hvordan ansvarsforholdet til kunden håndteres.Ingen retur av varer aksepteres uten etter avtale med
Wulff Supplies.

Alle artikler må returneres i originalemballasjen.
Håndteringsgebyr for returer forårsaket av kunde beregnes til 10% av
ordreverdien, eller minst kr. 300,-. Ingen retur mottas uten returnummer.
Begrenset tid for retur som ikke er relatert til garanti eller feil, 1 måned.
Returtransportskade forårsaket av defekt emballasje er ikke dekket av garantienVed reklamasjon skal kunden kontakte Wulff Supplies Kundeservice per:Telefon 810 30 123 eller e-post kundeser­vice@wulffsupplies.no

Ved reklamasjon skal det alltid oppgis følgende opplysninger for å motta et aktuelt returnummer:

  • Artikkelnummer
  • Ordrenummer
  • Fakturanummer
  • Årsak til reklamasjonen

Obs: Mottatt returnummer ikke er likestilt med godkjent reklamasjon.

Returnummeret er gyldig i 14 dager og Wulff Supplies skal under denne tiden ha mottatt varen i retur. Ved retur av varen skal returfrakt til Wulff Supplies være betalt og fraktbrev,   fakturanummer, returnummer og redegjørelse for årsak til returen skal   medfølge varen. Dersom ovenstående fakta mangler har Wulff Supplies rett til å returnere varen igjen, for kundens regning.

Eventuelle transportskader som følge av mangelfull emballering debiteres kunden. Wulff Supplies forbeholder seg rett til produktkontroll av varen samt debitering av testavgift på NOK 250,- pluss moms dersom det ikke finnes feil ved varen og reklamasjonen underkjennes.